Seminar

Seminar & Bengkel Peta Visual

Visi

Mengaplikasikan Peta Visual ke arah Modal Insan Cemerlang yang kreatif dan Inovatif.

Misi

Menggalakkan corak pengajaran & pembelajaran yang menggunakan kedua-dua bahagian otak secara menyeluruh dengan menggunakan Peta Visual.

Objektif

  • Membantu peserta meningkatkan penguasaan dan penggunaan Peta Visual yang murah dan efektif dalam pengajaran & pembelajaran (P&P).
  • Mengaplikasikan kaedah Peta Visual dalam mata pelajaran.
  • Mendedahkan peserta kepada teknik dan kemahiran membuat nota yang berkesan dengan menggunakan Peta Visual.
  • Merangsang minda peserta dengan menggunakan kaedah P&P yang pelbagai dan menarik.
  • Menggalakkan P&P Pintar dan Kreatif (Smart & Creative Learning and Teaching) agar dapat MEWUJUDKAN KESERONOKAN dan MENGHILANGKAN KEBOSANAN ketika belajar.
  • Mengukuhkan penguasaan KEMAHIRAN BERFIKIR (kritis & kreatif) dan STRATEGI BERFIKIR (KBSB) dalam P&P.
  • Mencetuskan daya KREATIVITI dan INOVASI melalui keseimbangan aplikasi otak kiri dan otak kanan.

 
PNI Neuron Seminar Booklet
 
 
Click on image
 

PNI Neuron Seminar & Workshop Promo Video